ช่องข่าวคุณภาพเพื่อชาติเพื่อคุณ ไทยไท แชนเนล
บริษัท ไทย-ไท แชนเนล จำกัด
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310 กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-308 0019, 02-308 0555